Start


SESJA ZDJĘCIOWA

16. 09. 2014r.


16 września (wtorek) po śniadaniu odbędzie się w naszym przedszkolu pierwsza w tym roku szkolnym Sesja Zdjęciowa.

 

----------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA O EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ


Szanowni Państwo

Informujemy, że od 29 września do 29 października 2014 w Zespole Edukacyjnym nr 2, w skład którego wchodzi również nasze przedszkole rozpoczynają się czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej wynikającej z nadzoru pedagogicznego. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych  informacji na temat jakości pracy placówki.

Ewaluacji zewnętrznej dokonuje zespół wizytatorów. W badaniach (wywiadach i anonimowych ankietach) bierze udział dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci, rodzice, a także instytucje współpracujące z przedszkolem. Prowadzone są również obserwacje: w trakcie zajęć  i na placu przedszkolnym.

Na podstawie zebranych danych ewaluatorzy opracowują wstępny  raport z ewaluacji  przedszkola, który zostaje przedstawiony dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej. Jego ostateczna wersja trafia do kuratorium i do władz samorządowych. Zostaje też udostępniony w internecie.

Szczegółowe informacje  na stronie www.npseo.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2014 MP9. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.